Bethabara Bethabara Bethabara

Holy Time

“Blijft te allen tijde waakzaam en bidt …”
Lc 21,36

Wij willen bij Bethabara op deze uitspraak van Jezus antwoorden en een half uur per week nemen om geheel met Hem verbonden te zijn. Je kunt dit half uur van aanbidding doorbrengen in de kapel van Bethabara of thuis je Holy Time houden.

Wij willen de dag en de nacht steeds meer vullen met voortdurend gebed. Als jij ook een half uur per week aan God wilt schenken en je aan wilt sluiten bij het voortdurend gebed, meld je dan bij het secretariaat:

06 1437 9142

Marianne email

 

 

Teksten uit de Bijbel ter motivatie:

Laten we de TEGENWOORDIGHEID van de Heer zoeken om steeds meer vanuit Hem te leven. Zoals Mozes de tegenwoordigheid van de Heer voor al het andere heeft gezet (Ex. 33,15), dus zoeken ook wij eerst ZIJN TEGENWOORDIGHEID om vanuit de zalving te leven en alles te doen. Ware Heiligheid en navolging halen wij slechts uit deze TEGENWOORDIGHEID met HEM in Geest en in de Waarheid van het innerlijk gebed. Pas als wij ons dagelijks geheel onder de blik van de VADER plaatsen, kan HIJ de ware vruchten in ons voortbrengen. (Joh.15,5 – Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem – draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets.

Matt. 6, 6
Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader, die in het verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.

Psalm 63,2
U bent mijn God, ik zoek naar U, mijn lichaam smacht naar U, dor als een land dat snakt naar water.

1 Tess. 5,17
Bid zonder ophouden.

Jes. 62,6
Jeruzalem, op uw muren heb ik wachtposten uitgezet; heel de dag en heel de nacht, nooit mogen zij zwijgen. U die de Heer alles in herinneringen brengt, er is geen rust voor u.