Bethabara Bethabara Bethabara

Bethabara

Bethabara is een, door de katholieke kerk erkende, charismatische en missionaire gemeenschap en vooral in Oostenrijk en Duitsland en Nederland actief.

De naam Bethabara is Hebreeuws en betekent huis of plaats van de overgang en de nieuwe schepping. Bethabara is de plaats aan de Jordaan waar zich meerdere Bijbelse gebeurtenissen hebben afgespeeld. Zo werd Jezus daar door Johannes de Doper gedoopt. De Heilige Geest is zichtbaar in de vorm van een duif verschenen. De stem van God de Vader sprak de helende en bevestigende woorden: “Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde”. (zie Lucas 3, 21-22).

Een centraal element is het brede en verdiepende aanbod, dat bestaat uit:

 

De gemeenschap

Bethabara als gemeenschap wil de genaden van de plaats Bethabara leven en het haar leden en jongeren laten beleven, uitgaande van de doopgenade en de zalving als priester, koning en profeet. De naam drukt daarmee het belangrijkste deel van de spiritualiteit van de in januari 2014 in Oostenrijk gestichte, door de rooms-katholieke kerk erkende, gemeenschap uit.

De jonge gemeenschap Bethabara groeit snel en ook steeds meer volwassenen, echtparen en gezinnen zoeken aansluiting bij Bethabara.

Bethabara leeft van de voorzienigheid en verheugt zich over iedere gift, iedere vorm van ondersteuning en vooral over ieder ondersteunend gebed.


De leiding van Bethabara

Leiding wordt bij Bethabara gezien als dienst aan de gemeenschap en haar leden, als concrete vorm van het dienen in een nederige houding naar het voorbeeld van Jezus Christus. (§39 van de statuten van de gemeenschap)

De leider van de gemeenschap is een rooms-katholieke priester die lid is van de gemeenschap. Hij wordt door de leden van de gemeenschap telkens voor vijf jaren gekozen en door de bisschop bevestigd. Hij leidt de gemeenschap samen met een leidingteam dat uit 5 leden bestaat.